Duurzame mobiliteit


2018, Gemeente Tilburg, haalbaarheidsstudie parkeren op afstand

Parkeerbeleid, parkeerstrategie, gastvrijheid, bereikbaarheid
Samen met het bureau 'Braining The Future' voert 'Met Graumans'  een haalbaarheidsstudie uit voor de mogelijkheden van parkeren op afstand.Er worden verschillende scenario's opgesteld en de potentie van de verschillende gebruikersgroepen wordt in beeld gebracht. De studie geeft inzicht in de haalbaarheid van het parkeren op afstand (van de binnenstad) en de voorwaarden waaronder dit gerealiseerd kan worden.


| |