Visie en werkwijze van 'Met Graumans'

 

Om succesvol en naar tevredenheid te kunnen adviseren hanteert 'Met Graumans' de volgende principes:

 

 • ‘Met Graumans’ begint met een goed gesprek: voor een succesvolle advisering zijn samenwerken, vertrouwen hebben in de aanpak, plezier in het werk en een persoonlijke klik een must. Daarom is een persoonlijke kennismaking voor beide partijen essentieel.
 • In mijn projecten bestaat de eerste stap altijd uit het met de betrokkenen eens worden over de ambities en kaders (doelstellingen, gewenste effecten, randvoorwaarden). Daarna kunnen we de oplossingen goed beoordelen en afwegen.
 • Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met alle andere beleidsvelden. Een integrale benadering is dan ook nodig. Dat levert een thematisch mobiliteitsplan op waarin de samenhang met de andere beleidsvelden duidelijk is. Samenwerking is een must en daarom ook een onderdeel van de Mobiliteitsplannen Nieuwe Stijl. Voor het opstellen van een mobiliteitsplan en -programma hanteert ‘Met Graumans’ de ABCDE-principes: Ambities, Betrokkenen, Concretiseren, Data-analyse, Effectenselectie < lees meer over ABCDE-principes > . Aangevuld met verschillende participatievormen voldoet het mobiliteitsplan aan de criteria voor een SUMP (Substainable Urbanb Mobility Plan) en is het geschikt als input voor een Omgevingsvisie. Mijn proces- en communicatieve vaardigheden zet ik ook in om 'strijdende' partijen tot tevredenheid bij elkaar te brengen. Ondernemers, bewoners en overheden zijn het namelijk op het gebied van mobiliteit niet altijd met elkaar eens.
 • Het menselijk gedrag is de kern van mobiliteitsvraagstukken en dus ook voor de oplossingen. Dat betekent dat ik altijd scherp let op de wat mensen wel en niet willen. Maar dan ben je er nog niet. Nog belangrijker is inzicht te hebben in achterliggende motieven. Daarmee kan ik meer grip krijgen op de factoren die er echt toe doen en die de sleutel vormen voor een succesvolle aanpak.
 • ‘Dat kan niet, kan niet’: soms zijn nieuwe creatieve oplossingen en benaderingen nodig om zaken vlot te trekken en veranderingen tot stand te brengen. Als we weten wat we willen bereiken kunnen de oplossingen worden beoordeeld op hun effecten en haalbaarheid.
 • Een goede sfeer en plezier in het werk zijn essentieel. En dat geldt ook voor de overleggen waarin de meningen en belangen kunnen botsen. Deelnemers worden door mij geïnspireerd en ik ben pas tevreden als zij tevreden weggaan.
 • Over de continuïteit in geval van onvoorziene omstandigheden hoeft u zich geen zorgen te maken. Met Graumans zorgt desgewenst bij de start van het project voor een ‘backup-adviseur’. Als er aanvullende capaciteit en expertise nodig is, schakel ik mijn netwerk in.

Diverse projecten


Proces mobiliteit en gebiedsontwikkeling

< lees verder >


Bereikbaarheidsvisie Regio Zwolle

< lees verder >


Parkeren en mobiliteit centrumgebied Zwolle

< lees verder >


Fietsroute Heilweg Westervoort

< lees verder >


Haalbaarheidsstudie parkeren op afstand Tilburg

< lees verder >


Varianten ontsluiting De Kade in Maassluis

< lees verder >


Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda Zwolle

< lees verder >


Verminderen doorgaand verkeer Raadshuisweg Reeuwijk

< lees verder >


Mobiliteitsplan Lisse

< lees verder >


Mobiliteitsplan Gouda

< lees meer >


NIEUW

 1. IJsselstein, planontwikkeling De Kroon
 2. Cuijk, afsluiting Grotestraat
 3. Oisterwijk, evaluatie parkeerschijfzone
 4. CROW, Proces mobiliteit en gebiedsontwikkeling
 5. Regio Zwolle, bereikbaarheidsvisie
 6. Zwolle, parkeren en mobiliteit centrumgebied
 7. Tilburg, haalbaarheidsstudie parkeren op afstand
 8. Westervoort, fietsroutes Heilweg
 9. Draagvlak voor aanpak doorgaand verkeer Reeuwijk
 10. Maassluis, variantenstudie ontsluiting De Kade
 11. Automatisch de toekomst in?

‘Met Graumans‘ voor:

 • Mobiliteitsplannen, strategie en beleid
 • Bereikbaarheidsplannen
 • Parkeerbeleid, het Nieuwe Parkeren
 • Beter Benutten
 • Duurzame mobiliteit
 • Draagvlak, partnership en besluitvorming
 • Second opinion en troubleshooting
 • Management, cursussen en trainingen

Meer weten?

Neem hier contact op