'Met Graumans' Mobiliteitsadvies

'Met Graumans' is de bedrijfsnaam waaronder Ed Graumans, sinds eind 2011, opdrachtgevers over mobiliteitsvraagstukken adviseert. Ed heeft meer dan 30 jaar ervaring met mobiliteitsvraagstukken en de daarbij behorende bestuurlijke processen en communicatie. Ed werkte als hoofd verkeersmanagement en als hoofd verkeersbeleid voor de gemeente Utrecht en vervolgens 14 jaar als adviseur bij XTNT.

De M staat voor mobiliteit, het vakgebied waar ik me mee bezig houd:

 • Met de opdrachtgever, het bestuur en de maatschappelijke organisaties en belanghebbenden.
 • Met andere disciplines (zoals economie, milieu, duurzaamheid, stadsontwikkeling, financiën).
 • Met de kennis en ervaring van Ed en zijn netwerk.
 • Met enthousiasme.


Het Nieuwe Adviseren: Netwerkadviesbureau

'Met Graumans' is een netwerkadviesbureau. Er zijn opdrachten die Ed alleen uitvoert en er zijn opdrachten waarvoor het netwerk van adviseurs en ondersteunende medewerkers wordt ingeschakeld. Ed Graumans werkt dus als individueel adviseur maar tevens als adviesbureau 'nieuwe stijl' (netwerkadviesbureau). 'Met Graumans' is zo in staat om een scala aan mobiliteitsopdrachten uit te voeren waarbij kwaliteit en tevreden opdrachtgevers altijd het uitgangspunt blijven.


Onder < referenties > vindt u de projecten die zijn uitgevoerd bij vorige werkgevers en onder < projecten > de opdrachten die door 'Met Graumans' zijn uitgevoerd. Kijk ook verder bij < visie en werkwijze > en < werkvelden >.

 

           Opdrachtgevers (71) van 'Met Graumans'

 

Diverse projecten


Proces mobiliteit en gebiedsontwikkeling

< lees verder >


Bereikbaarheidsvisie Regio Zwolle

< lees verder >


Parkeren en mobiliteit centrumgebied Zwolle

< lees verder >


Fietsroute Heilweg Westervoort

< lees verder >


Haalbaarheidsstudie parkeren op afstand Tilburg

< lees verder >


Varianten ontsluiting De Kade in Maassluis

< lees verder >


Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda Zwolle

< lees verder >


Verminderen doorgaand verkeer Raadshuisweg Reeuwijk

< lees verder >


Mobiliteitsplan Lisse

< lees verder >


Mobiliteitsplan Gouda

< lees meer >


NIEUW

 1. IJsselstein, planontwikkeling De Kroon
 2. Cuijk, afsluiting Grotestraat
 3. Oisterwijk, evaluatie parkeerschijfzone
 4. CROW, Proces mobiliteit en gebiedsontwikkeling
 5. Regio Zwolle, bereikbaarheidsvisie
 6. Zwolle, parkeren en mobiliteit centrumgebied
 7. Tilburg, haalbaarheidsstudie parkeren op afstand
 8. Westervoort, fietsroutes Heilweg
 9. Draagvlak voor aanpak doorgaand verkeer Reeuwijk
 10. Maassluis, variantenstudie ontsluiting De Kade
 11. Automatisch de toekomst in?

‘Met Graumans‘ voor:

 • Mobiliteitsplannen, strategie en beleid
 • Bereikbaarheidsplannen
 • Parkeerbeleid, het Nieuwe Parkeren
 • Beter Benutten
 • Duurzame mobiliteit
 • Draagvlak, partnership en besluitvorming
 • Second opinion en troubleshooting
 • Management, cursussen en trainingen

Meer weten?

Neem hier contact op