Wat heeft 'Met Graumans' u te bieden?

 

Mobiliteitsbeleid
Voorbeelden van producten zijn: mobiliteitsplan < mobiliteitsbeleid kiezen en keuzes >, bereikbaarheidsvisie < het beste verkeersmodel is de werkelijkheid >, bereikbaarheidsplan (stad, binnenstad, deelgebied), verkeersstructuurplan, SUMP, verkenningenstudie, parkeerbeleidsplan < beter benutten met het Nieuwe Parkeren >, haalbaarheidsstudie parkeerplan, fietsbeleidsplan, visie openbaar vervoer, DVM-beleid, mobiliteitsmanagement, mobiliteitsmarketing < parkeermarketing > , parkeermarketing, mobiliteitsstrategie bij stedelijke (her)ontwikkeling, plan van aanpak voor het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag.

 

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit is meer dan techniek alleen. Samenwerking, marketing en gedragsbeïnvloeding zijn de sleutels tot het vergroten van het gebruik van duurzame vormen van mobiliteit. Voorbeelden van producten zijn: Visie duurzame mobiliteit, actieplan duurzame mobiliteit, plan van aanpak voor het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag, samenwerkingsvormen (partnership).


Strategie en besluitvorming
Inhoud is één, maar besluiten is twee. Ik adviseer u over het te hanteren proces en de communicatie en voer deze desgewenst voor u uit, waarin ook social media een rol kunnen spelen. Tevens adviseer ik u in onderhandelingstrajecten met private partijen en overheden. Mijn procesaanpak voor de besluitvorming, die ik tevens doceer voor de post-HBO opleiding Verkeerskunde, is de basis voor beheersbare processen en een goede besluitvorming.


Second opinion en troubleshooting
Soms zitten mobiliteitsvraagstukken muurvast. De politiek of overheden komen er onderling niet uit. Ook slepende ‘conflicten’ tussen overheden en burgers of ondernemers zijn een regelmatig terugkerend fenomeen. Dat kost veel tijd, energie, ergernis en verlies van vertrouwen. Ik kan u helpen om als onafhankelijke deskundige met inhoudelijke bagage en communicatieve vaardigheden patstellingen te doorbreken.

Management
Met 14 jaar ervaring als bureauhoofd met ruim 20 medewerkers en 14 jaar als projectmanager en MT-lid bij XTNT ben ik uiteraard inzetbaar voor werkzaamheden waarin management een essentiële rol speelt. En voor mijn projecten is projectmanagement een vanzelfsprekend onderdeel.

Diverse projecten


Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda Zwolle

< lees verder >


Parkeermonitor Oud-Beijerland

< lees verder >


Onsluiting De Kade Maassluis

< lees verder >


Procesmanagement verkeersafwikkeling Stationsplan Hilversum

< lees verder >


Parkeernota Apeldoorn

< lees verder >


Mobiliteitsplan Lisse

< lees verder >


Haalbaarheidsonderzoek fietsbrug Zeewolde - Horst

< lees verder >


Mobiliteitsplan Lelystad

< lees verder >


Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid Alkmaar

< lees verder >


Parkeerscenario's en omzeteffecten Papendrecht

< lees verder >


Mobiliteitsplan Gouda

< lees meer >


NIEUW

 1. Zwolle, Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda
 2. Betaald parkeren afschaffen, hoe pakt dat uit?
 3. Gouda, gemeenteraad stel Mobiliteitsplan 'unaniem' vast
 4. Alkmaar, gemeenteraad stelt Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid vast
 5. Automatisch de toekomst in?
 6. Lisse, college stelt Koers voor Mobiliteitsplan vast
 7. Medemblik, parkeren en economische vitaliteit
 8. rmonitorRekening Rijden: "To pay or not to pay"

‘Met Graumans‘ voor:

 • Mobiliteitsplannen, strategie en beleid
 • Bereikbaarheidsplannen
 • Parkeerbeleid, het Nieuwe Parkeren
 • Beter Benutten
 • Duurzame mobiliteit
 • Draagvlak, partnership en besluitvorming
 • Second opinion en troubleshooting
 • Management, cursussen en trainingen

Meer weten?

Neem hier contact op