Wat heeft 'Met Graumans' u te bieden?

 

Mobiliteitsbeleid
Voorbeelden van producten zijn: mobiliteitsplan < mobiliteitsbeleid kiezen en keuzes >, bereikbaarheidsvisie < het beste verkeersmodel is de werkelijkheid >, bereikbaarheidsplan (stad, binnenstad, deelgebied), verkeersstructuurplan, SUMP, verkenningenstudie, parkeerbeleidsplan < beter benutten met het Nieuwe Parkeren >, haalbaarheidsstudie parkeerplan, fietsbeleidsplan, visie openbaar vervoer, DVM-beleid, mobiliteitsmanagement, mobiliteitsmarketing < parkeermarketing > , parkeermarketing, mobiliteitsstrategie bij stedelijke (her)ontwikkeling, plan van aanpak voor het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag.

 

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit is meer dan techniek alleen. Samenwerking, marketing en gedragsbeïnvloeding zijn de sleutels tot het vergroten van het gebruik van duurzame vormen van mobiliteit. Voorbeelden van producten zijn: Visie duurzame mobiliteit, actieplan duurzame mobiliteit, plan van aanpak voor het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag, samenwerkingsvormen (partnership).


Strategie en besluitvorming
Inhoud is één, maar besluiten is twee. Ik adviseer u over het te hanteren proces en de communicatie en voer deze desgewenst voor u uit, waarin ook social media een rol kunnen spelen. Tevens adviseer ik u in onderhandelingstrajecten met private partijen en overheden. Mijn procesaanpak voor de besluitvorming, die ik tevens doceer voor de post-HBO opleiding Verkeerskunde, is de basis voor beheersbare processen en een goede besluitvorming.


Second opinion en troubleshooting
Soms zitten mobiliteitsvraagstukken muurvast. De politiek of overheden komen er onderling niet uit. Ook slepende ‘conflicten’ tussen overheden en burgers of ondernemers zijn een regelmatig terugkerend fenomeen. Dat kost veel tijd, energie, ergernis en verlies van vertrouwen. Ik kan u helpen om als onafhankelijke deskundige met inhoudelijke bagage en communicatieve vaardigheden patstellingen te doorbreken.

Management
Met 14 jaar ervaring als bureauhoofd met ruim 20 medewerkers en 14 jaar als projectmanager en MT-lid bij XTNT ben ik uiteraard inzetbaar voor werkzaamheden waarin management een essentiële rol speelt. En voor mijn projecten is projectmanagement een vanzelfsprekend onderdeel.

Diverse projecten


Proces mobiliteit en gebiedsontwikkeling

< lees verder >


Bereikbaarheidsvisie Regio Zwolle

< lees verder >


Parkeren en mobiliteit centrumgebied Zwolle

< lees verder >


Fietsroute Heilweg Westervoort

< lees verder >


Haalbaarheidsstudie parkeren op afstand Tilburg

< lees verder >


Varianten ontsluiting De Kade in Maassluis

< lees verder >


Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda Zwolle

< lees verder >


Verminderen doorgaand verkeer Raadshuisweg Reeuwijk

< lees verder >


Mobiliteitsplan Lisse

< lees verder >


Mobiliteitsplan Gouda

< lees meer >


NIEUW

 1. IJsselstein, planontwikkeling De Kroon
 2. Cuijk, afsluiting Grotestraat
 3. Oisterwijk, evaluatie parkeerschijfzone
 4. CROW, Proces mobiliteit en gebiedsontwikkeling
 5. Regio Zwolle, bereikbaarheidsvisie
 6. Zwolle, parkeren en mobiliteit centrumgebied
 7. Tilburg, haalbaarheidsstudie parkeren op afstand
 8. Westervoort, fietsroutes Heilweg
 9. Draagvlak voor aanpak doorgaand verkeer Reeuwijk
 10. Maassluis, variantenstudie ontsluiting De Kade
 11. Automatisch de toekomst in?

‘Met Graumans‘ voor:

 • Mobiliteitsplannen, strategie en beleid
 • Bereikbaarheidsplannen
 • Parkeerbeleid, het Nieuwe Parkeren
 • Beter Benutten
 • Duurzame mobiliteit
 • Draagvlak, partnership en besluitvorming
 • Second opinion en troubleshooting
 • Management, cursussen en trainingen

Meer weten?

Neem hier contact op